Rol voor hormonen bij vrouwen met migraine

Migraine komt drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Schommelingen in geslachtshormonen lijken in dit verschil tussen vrouwen en mannen een belangrijke rol te spelen, maar over de exacte rol van deze hormonen is nog niet veel bekend. Wat we weten is dat hormoonschommelingen de drempel voor het optreden van een migraine aanval kunnen beïnvloeden. Zo hebben vrouwen rondom de menstruatie en tijdens de overgang opvallend veel last van migraine. Zwangerschap, het geven van borstvoeding en de postmenopauze beschermen in veel gevallen tegen migraine. Aanvallen die rondom de menstruatie optreden zijn vaak heviger en langduriger dan aanvallen buiten deze periode. Ook reageren menstruatie-gerelateerde aanvallen vaak minder goed op een aanvalsbehandeling. Het is op dit moment niet mogelijk om in te grijpen op de vrouwelijke hormoonhuishouding als behandeling voor migraine.

Het onderzoek

WHAT staat voor “Women, Hormones, Attacks and Treatment” (Vrouwen, Hormonen, Aanvallen en Behandeling). Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen en heeft als doel de exacte rol van hormoonschommelingen in het uitlokken van migraine aanvallen bij vrouwen te achterhalen en het vinden van een effectieve preventieve behandeling gericht op hormonen voor vrouwen met migraine.

Onderdeel 1: WHAT! – Dagboekstudie
Dit eerste onderdeel is gericht op vrouwen met migraine die (nog) menstrueren. Deze vrouwen mogen dus geen continue anticonceptie op basis van hormonen gebruiken en niet postmenopauzaal zijn. Dit onderdeel van het onderzoek bestaat uit het invullen van twee eenmalige vragenlijsten en het bijhouden van een digitaal dagboek. Middels dit dagboek zullen deelnemers gedurende ongeveer 3 maanden hoofdpijnklachten en klachten gerelateerd aan de menstruatie registreren. Na het uitvoeren van dit onderzoek willen we kunnen voorspellen bij welke vrouwen hormonen een belangrijke rol spelen in het uitlokken van migraine aanvallen.

Onderdeel 2: WHAT! – Hormoonmetingen
Bij dit onderdeel van het onderzoek zullen we ons richten op vrouwen met migraine aanvallen rondom de menstruatie en vrouwen met migraine rondom de overgang. Met hormoonmetingen in bloed, urine en speeksel op verschillende momenten tijdens de menstruatiecyclus willen we de hormoonhuishouding van deze vrouwen in beeld brengen.

Onderdeel 3: WHAT! – Trial
Ook bij dit onderdeel van het onderzoek zullen we ons richten op vrouwen met migraine aanvallen rondom de menstruatie en vrouwen met migraine rondom de overgang. Er is grote behoefte aan een betere behandeling ter voorkoming van migraine bij vrouwen. Veel vrouwen gebruiken de anticonceptiepil als behandeling zonder dat hier duidelijk bewijs voor is. Uit een eerder kleinschalig onderzoek blijkt dat vitamine E mogelijk effectief is. Het doel van de WHAT! trial is uitzoeken of het dagelijks slikken van de orale anticonceptiepil zonder stopweek OF vitamine E het aantal dagen met migraine kan verminderen. Informatie over dit onderzoek is ook opgenomen in een overzicht van medisch-wetenschappelijke onderzoeken (www.clinicaltrials.gov). U vindt dit onderzoek onder NCT04007874

Voor verdere informatie over ons hoofdpijnonderzoek zie www.lumc.nl/hoofdpijn. Voor verdere informatie over de hoofdpijnpolikliniek van het LUMC zie www.lumc.nl/migraine.

De WHAT studie wordt gesubsidiëerd door ZonMw en de Hersenstichting.