skip to main content

Migraine is een hersenziekte die drie keer vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.
Ook worden er veranderingen gezien gedurende de levensloop van een vrouw. Hormoonfluctuaties spelen hierbij een rol, maar de exacte pathofysiologie is nog onbekend. De daling van het oestrogeen vlak voor de menstruatie verlaagt mogelijk de drempel voor het krijgen van een migraineaanval. Migraineaanvallen worden dan ook vaker gezien in de periode van twee dagen voor de eerste dag van de
menstruatiebloeding tot drie dagen hierna. Deze zogenoemde perimenstruele aanvallen zijn
ernstiger en langer van duur. Hierdoor keert de hoofdpijn vaker terug na inname van een
triptaan (recurrence), omdat de halfwaardetijd van het triptaan te kort is voor de duur van de
migraineaanval. Er is dan ook grote behoefte aan een vrouwspecifieke (hormonale) behandeling
voor migraine. Lees het volledige nascholingsartikel hier.