skip to main content

Rol voor hormonen bij vrouwen met migraine

Migraine komt drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Schommelingen in geslachtshormonen lijken in dit verschil tussen vrouwen en mannen een belangrijke rol te spelen, maar over de exacte rol van deze hormonen is nog niet veel bekend. Wat we weten is dat hormoonschommelingen de drempel voor het optreden van een migraine aanval kunnen beïnvloeden. Zo hebben vrouwen rondom de menstruatie en tijdens de overgang opvallend veel last van migraine. Zwangerschap, het geven van borstvoeding en de postmenopauze beschermen in veel gevallen tegen migraine. Aanvallen die rondom de menstruatie optreden zijn vaak heviger en langduriger dan aanvallen buiten deze periode. Ook reageren menstruatie-gerelateerde aanvallen vaak minder goed op een aanvalsbehandeling. Het is op dit moment niet mogelijk om in te grijpen op de vrouwelijke hormoonhuishouding als behandeling voor migraine.

Het onderzoek

WHAT staat voor “Women, Hormones, Attacks and Treatment” (Vrouwen, Hormonen, Aanvallen en Behandeling). Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen en heeft als doel de exacte rol van hormoonschommelingen in het uitlokken van migraine aanvallen bij vrouwen te achterhalen en het vinden van een effectieve preventieve behandeling gericht op hormonen voor vrouwen met migraine.

Onderdeel 1: WHAT! – Dagboekstudie (afgerond)

Dit eerste onderdeel is inmiddels afgerond. De dagboekstudie bestond uit het invullen van twee eenmalige vragenlijsten en het bijhouden van een digitaal dagboek. Middels dit dagboek hebben 500 vrouwen gedurende ongeveer 3 maanden hoofdpijnklachten en klachten gerelateerd aan de menstruatie geregistreerd. Het doel van dit onderzoek was om te voorspellen bij welke vrouwen hormonen een belangrijke rol spelen in het uitlokken van migraine aanvallen. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in Neurology. Lees het persbericht hier en het wetenschappelijk artikel hier.

Onderdeel 2: WHAT! – Hormoonmetingen

Bij dit onderdeel van het onderzoek zullen we ons richten op vrouwen met migraine aanvallen rondom de menstruatie en vrouwen met migraine rondom de overgang. Het doel van dit onderzoek is om de hormoonhuishouding van vrouwen met migraine gedetailleerd in beeld te brengen en deze te vergelijken met de hormoonhuishouding van gezonde controles. Ook zal worden onderzocht welke hormoonveranderingen een rol spelen bij het uitlokken van migraineaanvallen. Wanneer er sprake is van een verschil in de hormoonhuishouding tussen vrouwen met migraine en vrouwen zonder migraine, kan dit een belangrijk aanknopingspunt zijn voor toekomstig onderzoek naar de behandeling van migraine. Klik hier voor meer informatie over deelname aan deze studie.

Onderdeel 3: WHAT! – Trial

Ook bij dit onderdeel van het onderzoek zullen we ons richten op vrouwen met migraine aanvallen rondom de menstruatie en vrouwen met migraine rondom de overgang. Er is grote behoefte aan een betere behandeling ter voorkoming van migraine bij vrouwen. Veel vrouwen gebruiken de anticonceptiepil als behandeling zonder dat hier duidelijk bewijs voor is. Uit een eerder kleinschalig onderzoek blijkt dat vitamine E mogelijk effectief is. Het doel van de WHAT! trial is uitzoeken of het dagelijks slikken van de orale anticonceptiepil zonder stopweek OF vitamine E het aantal dagen met migraine kan verminderen. Informatie over dit onderzoek is ook opgenomen in een overzicht van medisch-wetenschappelijke onderzoeken (www.clinicaltrials.gov). U vindt dit onderzoek onder NCT04007874. Klik hier voor meer informatie over deelname aan deze studie.

Voor verdere informatie over ons hoofdpijnonderzoek zie www.lumc.nl/hoofdpijn. Voor verdere informatie over de hoofdpijnpolikliniek van het LUMC zie www.lumc.nl/migraine.

De WHAT studie wordt gesubsidiëerd door ZonMw en de Hersenstichting.