skip to main content

De migraine WHAT! studie richt zich op de rol van hormonen bij vrouwen met migraine. WHAT staat voor “Women, Hormones, Attacks and Treatment” (Vrouwen, Hormonen, Aanvallen en Behandeling).

Recent nieuws

 • Migraine patiëntendag 2024

  De Leidse Hoofdpijngroep organiseerde een succesvolle Migraine Patiëntendag op 16 maart, waar 300 mensen werden verwelkomd met taartjes met het migraine-logo erop. Prof. dr. G. Terwindt opende de dag, gevolgd door plenaire sessies over verschillende onderwerpen, waaronder de rol van hoofdpijnverpleegkundigen, genetisch onderzoek bij migraine, en nieuwe behandelmogelijkheden. Deelnemers konden kiezen uit interactieve sessies over onderwerpen zoals hormonen en migraine triggers, en kregen rondleidingen door het onderzoekslaboratorium en een EEG-demonstratie. De dag eindigde met een borrel waar wetenschappelijke posters werden gepresenteerd en Hoofdpijnnet informatie gaf. Dank aan sponsors Abbvie, Lundbeck, Pfizer en Teva, evenals aan alle deelnemers en hun familie. Binnenkort komt er een verslag van de dag op www.hoofdpijnonderzoek.nl. Luister ook naar de Hoofdpijnpodcast voor meer informatie! De eerstevolgende aflevering, die eind april gepubliceerd gaat worden, gaat over deze patiëntendag!

 • Publicatie van de achtergrond en het protocol van de WHAT! Trial

  Nieuwe publicatie! Onze WHAT!-studie boekt vooruitgang met de publicatie van de achtergrond en het protocol van de WHAT! Trial. Je kunt het hele artikel hier vinden. Vrouwen die last hebben van migraine ervaren vaker migraine tijdens hun menstruatie of andere hormonale veranderingen. Het gebrek aan begrip van het onderliggende pathofysiologische mechanisme zorgt voor een gebrek aan een hormonale behandeling voor migraine bij vrouwen. Onze hypothese is dat het continu dagelijks gebruik van een anticonceptiepil een effectieve en goed te verdragen preventieve behandeling zou kunnen zijn voor menstruele migraine.💊 We zoeken nog steeds naar nieuwe deelnemers! Als je geïnteresseerd bent of iemand kent die dat zou kunnen zijn, dan verwijzen we je graag naar het aanmeldformulier.

 • Webinar Stichting Voices for Women

  Op 29 januari 2024 hield Stichting Voices for Women een webinar over hoofdpijn bij meisjes en vrouwen: “zou het migraine kunnen zijn”? Het webinar was een groot succes en erg informatief. Tijdens dit webinar ging Stichting Voices for Women in gesprek met columnist en ervaringsdeskundige Roos Schlikker en medisch specialist Gisela Terwindt over hoofdpijn bij meisjes en vrouwen. Ook de WHAT! studie kwam aan bod, evenals praktische tips en adviezen voor meisjes en vrouwen met migraine. Webinar terugluisteren kan via: https://voicesforwomen.nl/webinars/.

 • Quest: Waarom hebben vrouwen vaker last van migraine dan mannen?

  1 op de 3 vrouwen krijgt ooit in haar leven een migraine-aanval. En migraine komt bij vrouwen drie keer vaker voor dan bij mannen. Waar komt dat verschil vandaan? Arts-onderzoeker Britt van der Arend en neuroloog Gisela Terwindt leggen het uit in een interview met het tijdschrift Quest. Lees het artikel hier.

 • Nieuwe publicatie!

  Anti-CGRP medicatie lijkt net zo goed te werken bij vrouwen met menstruele migraine als bij vrouwen met migraine, die niet menstruatie gerelateerd is. Dit onderzoek suggereert dat het gebruik van anti-CGRP (receptor) antilichamen kan leiden tot een vermindering van het aantal migraine dagen gedurende de gehele menstruatiecyclus. Ook ondersteunt de bevinding het preventieve gebruik van deze antilichamen bij vrouwen met menstruele migraine. Het hele artikel is hier te lezen.

 • Dit is waarom vrouwen vaker last hebben van heftige migraine-aanvallen dan mannen

  Een derde van alle vrouwen krijgt tijdens haar leven last van migraine, tegenover ‘maar’ een op de negen mannen. Waar komen die verschillen vandaan? Libelle vroeg het aan (hoofdpijn)neuroloog Gisela Terwindt en arts-onderzoeker Britt van der Arend. Lees het artikel hier.

 • Feiten en fabels over de link tussen hoofdpijn en voeding; wat is waar?

  Helpt chocolade tegen migraine en krijg je van koffie hoofdpijn? Er wordt vaak gezegd dat voeding hoofdpijn kan voorkomen, veroorzaken, verergeren of verminderen. Wat zijn de feiten en wat zijn de mythes? Neuroloog Gisela Terwindt en arts-onderzoeker Britt van der Arend gaven een interview in de Libelle over de relatie tussen voeding en hoofdpijn, en voeding en migraine. Lees het artikel hier.

 • Zelf-gerapporteerde diagnose "menstruele migraine" is niet accuraat, hoofdpijndagboek is nodig

  Onze groep heeft middels een nieuw onderzoek aangetoond dat een zelf-gerapporteerde diagnose “menstruele migraine” niet accuraat is. Voor het stellen van deze diagnose – waarbij er bij minstens 2 van de 3 menstruatiecycli een migraineaanval rondom de 1e dag van de menstruatiebloeding moet zijn opgetreden – lijkt het behouden van een hoofdpijndagboek noodzakelijk. We vroegen 607 vrouwen of zij zelf dachten dat zij menstruele migraine hadden, waarna we hen een hoofdpijndagboek lieten bijhouden gedurende 3 maanden om dit te controleren. Van de (maarliefst) 80% vrouwen die zelf rapporteerden aan menstruele migraine te hebben, had maar 68% daadwerkelijk deze diagnose op basis van hoofdpijndagboeken. Verassend genoeg gold ditzelfde voor de 20% vrouwen die zeiden géén menstruele migraine te hebben. Oók in deze groep bleek 58% wél menstruele migraine te hebben. Concluderend heeft 2/3 van alle vrouwen menstruele migraine, maar het bijhouden van een hoofdpijndagboek is zeker nodig om deze diagnose betrouwbaar te kunnen stellen. Lees het artikel hier.

 • Nascholingsartikel: medicamenteuze behandeling van (menstruele) migraine bij vrouwen

  Migraine is een hersenziekte die drie keer vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.
  Ook worden er veranderingen gezien gedurende de levensloop van een vrouw. Hormoonfluctuaties spelen hierbij een rol, maar de exacte pathofysiologie is nog onbekend. De daling van het oestrogeen vlak voor de menstruatie verlaagt mogelijk de drempel voor het krijgen van een migraineaanval. Migraineaanvallen worden dan ook vaker gezien in de periode van twee dagen voor de eerste dag van de
  menstruatiebloeding tot drie dagen hierna. Deze zogenoemde perimenstruele aanvallen zijn
  ernstiger en langer van duur. Hierdoor keert de hoofdpijn vaker terug na inname van een
  triptaan (recurrence), omdat de halfwaardetijd van het triptaan te kort is voor de duur van de
  migraineaanval. Er is dan ook grote behoefte aan een vrouwspecifieke (hormonale) behandeling
  voor migraine. Lees het volledige nascholingsartikel hier.

 • Migraine topic in tijdschrift Medisch Contact

  Vooral vrouwen hebben last van migraine, toch is er nauwelijks iets bekend over de oorzaken en seksespecifieke behandeling van migraine bij vrouwen. Artsen en onderzoekers van het Leids Universitair
  Medisch Centrum en Erasmus MC brengen daar nu verandering in. Ze kijken naar de invloed van geslachtshormonen bij vrouwen en zoeken de optimale therapie. Lees het artikel hier.

Meer nieuws

Andere belangrijke websites